Oficiální stránky obce

Obec Věžná - Úřední deska

Vyhlášky obce

1
ČísloNázevSouborPlatná odPoznámka
1/2021Obecně závazná vyhláška obce Věžná o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
2/2021Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022
2/2020Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2021zrušena dne 16.12.2021
1/2020Opatření č. 1/2020 - Řád veřejného pohřebiště 01.01.2021
1/2020Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku ze vstupného 28.02.2020
1/2019Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020zrušena dne 17.12.2020
2/2019Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku ze psů 01.01.2020
3/2019Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020
4/2019Obecně závazná vyhláška obce Věžná o zrušení stávajících obecně závazných vyhlášek obce Věžná 20.12.2019
1/2019Opatření obecné povahy č. 1/2019 - Územní plán Věžná 20.12.2019
1/2016Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2017zrušena dne 7.11.2019
1/2015Obecně závazná vyhláška obce Věžná o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Věžná 01.03.2015zrušena dne 16.12.2021
1/2012Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013zrušena dne 8.12.2016
Rozvojový strategický dokument obce Věžná 06.10.2011
1/2011Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.01.2011zrušena dne 1.1.2013
2/2011Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku ze psů 22.01.2011zrušena dne 7.11.2019
3/2011Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22.01.2011zrušena dne 7.11.2019
4/2011Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku ze vstupného 22.01.2011zrušena dne 13.2.2020
2/2010Obecně závazná vyhláška obce Věžná o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Věžná 01.01.2011zrušena dne 1.3.2015
3/2010Obecně závazná vyhláška obce Věžná - zrušení stávajícího Řádu veřejného pohřebiště 01.01.2011
1/2010Opatření č.1/2010 - Řád veřejného pohřebiště 01.01.2011zrušen dne 17.12.2020
1/2010Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20.02.2010zrušena dne 22.1.2011
1/2009Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 08.01.2010zrušena dne 6.1.2011
1/2008Obecně závazná vyhláška obce Věžná o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 31.12.2008
1/2007Obecně závazná vyhláška obce Věžná, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Věžná 23.03.2007
2/2007Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku ze psů 23.03.2007zrušena dne 6.1.2011
3/2007Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 23.03.2007zrušena dne 23.12.2009
2/2003Obecně závazná vyhláška obce Věžná o závazných částech územního plánu 17.12.2003zrušena dne 4.12.2019
1
NAHORU