Oficiální stránky obce

Obec Věžná - O Věžné

Symboly obce Věžná

Znak obce Věžná

Znak obce Věžná

„Stříbrno-zeleně polcený štít. Ve stříbrném poli červený svatojiřský heroltský kříž, v zeleném bílá věž s jedním oknem a s červenou střechou.”

 

 

Vlajka obce Věžná

 

Vlajka obce Věžná

„List tvoří tři svislé pruhy, zelený, bílý s červeným svatojiřským středovým křížem a zelený. Šířka ramen kříže je 1/12 délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.”

 

 

Zdůvodnění

Symboly obce vycházejí z místních reálií obce. Věž kostela sv. Jiří je dominantou obce. Kostel je zmiňovaný již roku 1358, od roku 1384 jako farní. Současnou podobu dostal rozsáhlou rekonstrukcí roku 1733. Červený středový kříž v bílém poli je symbolem sv. Jiří.

Polcený štít symbolizuje obě naše obce spojené v jeden celek. Zelená barva použitá ve znaku i vlajce symbolizuje úzký vztah k zemědělství a přírodě s okolními lesy. Věž ve znaku je vyobrazením skutečné věže našeho kostela.

NAHORU