Oficiální stránky obce

Obec Věžná - O Věžné

Obec Věžná

Obec Věžná se nachází na západním okraji Kraje Vysočina v okrese Pelhřimov, nedaleko známého hradu Kámen a 739 m vysokého vrchu Svidník. K obci patří i místní část Brná. V současné době zde žije 135 obyvatel, z toho 25 v Brné. Celková rozloha katastrálního území obce včetně místní části činí 539 ha a průměrná nadmořská výška je asi 570 m.

První zmínka o obci pochází již z roku 1318. Kopie historického dokumentu je ke stažení níže, překlad historického textu pak níže. Osada Brná je poprvé zmiňována v roce 1542. Kopie historického dokumentu je ke stažení níže, překlad historického textu pak níže.

V roce 1358 je zmiňována místní farnost a kostel dnes zasvěcený sv. Jiří, jehož kříž je součástí znaku a vlajky obce. Současnou podobu získal rozsáhlou úpravou a rekonstrukcí provedenou roku 1733. Zajímavostí kostela je původní zvon, který byl ulit nákladem věženských občanů roku 1602 na Novém městě pražském. V interiéru se nachází barokní oltář z roku 1764. Ve zdi lodi je zazděno jedenáct zajímavých náhrobníků s erby rodu Malovců z Malovic, pocházejících z let 1558 – 1630. Naproti kostelu stojí opravený památník obětem 1. světové války.

Vedle kostela se nachází bývalá fara, kterou obec zakoupila roku 2009, opravila a přetvořila ji v multifunkční obecní dům, v němž dnes sídlí Obecní úřad a obecní knihovna a své zázemí zde našly i místní spolky, tedy Sbor dobrovolných hasičů založený již roku 1899 a Myslivecký spolek "Pod Svidníkem".

V centru obce lze nalézt hospodu se společenským sálem.

Na místní přírodu a okolí má svou činností vliv zejména intenzivně hospodařící Výrobně obchodní družstvo Kámen, které zásluhou vysoké koncentrace živočišné a přidružené výroby vytváří pracovní příležitosti pro většinu zdejších obyvatel. Do katastru obce Věžná patří část přírodní rezervace Kejtovské louky ležící 1,5 km severozápadně od vsi, kde je možné nalézt některé vzácné druhy rostlin, např. prstnatec májový či vachtu trojlistou. Věžnou prochází cyklistická trasa vedoucí z Černovic do Pacova.

Obec vybudovala novou kanalizaci spolu s čističkou odpadních vod. V obou našich obcích došlo k obnově veřejného osvětlení.

Další zajímavostí jsou čápi hnízdící na sloupu v západní části obce.

Obec v současné době zaujímá jedno z prvních míst v okrese v poměru trvale obydlených domů k domům sloužícím k rekreaci.

Přes naši obec jezdí autobusové linky do Pacova, Černovic, Počátek, Prahy a Českých Budějovic.

 

 

 

NAHORU